Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


USLUGE > CLOUD > CLOUD NETWORK

QSS Cloud Networking usluge

Skup usluga mrežnog povezivanja lokacija korisnika sa Data Centrom QSS-a.

Cloud Network usluge

QSS Secure Cloud Networking usluge omogućavaju kreiranje hibridnog mrežnog okruženja lokacija korisnika i resursa u Data Centru QSS-a, korištenje funkcionalnosti sigurnog/zaštićenog međusobnog mrežnog povezivanja lokacija i korištenja funkcionalnosti sigurnog/zaštićenog pristupa Internetu. Pod lokacijama korisnika podrazumijevaju se: mobile office, office, home office, LAN/VPN korisnika, Data Centar korisnika. Korisnik usluga remote pristupa ima mogućnost korištenja computing resursa u Data Centru QSS-a. Korištenje jedne Virtuelne mašine navedene konfiguracije uključeno je u naknadu za uslugu remote pristupa, bez obzira na broj lokacija koje je korisnik povezao sa Data Centrom QSS. 

Heading photo

DNS (Domain Name System) 

DNS sistem je sistem koji radi asocijaciju/prenos imena domena u numeričku kombinaciju Internet Protocol (IP) adresa. Imena domena su bazirana alfabetski dok je Internet protokol baziran na IP adresama. Svaka domena i pripadajući DNS zapis predstavljaju kombinaciju brojeva (IP adresu). Svaki put kada otvarate ime domene, DNS servis mora raditi prenos/translaciju u odgovarajuću IP adresu.Nakon što korisnik upiše određenu domenu, DNS (Domain Name System) ima zadatak da pretraži ogromnu bazu IP adresa, pronađe dodijeljenu IP adresu za tu domenu, te preusmjeri korisnika na određenu Web stranicu odnosno da otvori web stranicu kojoj je dodijeljena ta IP adresa.
Zašto kupiti DNS hosting?
● Dostupnost i performanseIzbjegnite situacije u kojima se Vaš portal učitava sporo, ili se pojavljuje "Site not found" greška. Ovi slučajevi uglavnom znače da je Vaš DNS server spor, te Vam ne prikazuje tačan sadržaj. ● RedundantnostVaša DNS zona se nalazi na više DNS servera. ● SigurnostKorištenjem nepouzdanog DNS servisa, odnosno onog koji nije adekvatno zaštićen, prilikom "surfanja" možete biti preusmjereni na Web stranicu sa malicioznim sadržajem koji ozbiljno može nauditi Vašem računaru i kompromitovati Vaše informacije. Zloupotrebom Vaših ličnih informacija Vam može biti nanesena ozbiljna zakonska i materijalna šteta. QSS DNS hosting usluga koristi profesionalnu serversku zaštitu. Na ovaj način ste zaštićeni od pogrešnih DNS odgovora koji Vas mogu preusmjeriti na zlonamjerne Web stranice. ● JednostavnostWeb bazirano administrativno sučelje. ● ZapisiDodajte neograničeno A, AAAA, CNAME, MX, SRV ili TXT zapisa za Vašu domenu.

Heading photo

Floating IP's

QSS Floating IP's adrese su javno dostupne statičke IP adrese koje možete dodijeliti kapljicama i odmah ih preslikati između drugih kapljica u istom centru podataka. Implementirajte mehanizam za nadilaženje greške s plutajućim IP-ovima za izgradnju infrastrukture visoke dostupnosti.

Karakteristike


Plutajuće IP adrese vam omogućavaju da preusmjerite mrežni promet između bilo koje vaše kapljice unutar istog centra podataka. Dodjeljivanje plutajuće IP adrese Dropletu ne zamjenjuje niti mijenja njegovu originalnu javnu IP adresu.

Možete koristiti plutajuće IP adrese za kreiranje serverske infrastrukture bez pojedinačnih tačaka kvara, ali samo plutajuća IP adresa ne osigurava automatski visoku dostupnost. Da bi postavka bila visoko dostupna, potrebno je da implementirate mehanizam za nadilaženje greške kako biste automatizirali proces otkrivanja kvarova aktivnog servera i ponovnog dodjeljivanja plutajuće IP adrese pasivnom serveru.

Heading photo

Lako osigurajte svoje resurse u Cloudu unutar privatnih, izoliranih mreža.

Virtuelni privatni oblak (VPC) je siguran, izolovan privatni oblak koji se nalazi u javnom oblaku. Korisnici VPC-a mogu pokretati kod, pohranjivati ​​podatke, hostirati web stranice i raditi bilo šta drugo što bi mogli raditi u običnom privatnom oblaku, ali privatni oblak udaljen je hostovan od strane javnog provajdera oblaka.

Sigurno
QSS Virtual Private Cloud (VPC) je logički izolovana mreža za resurse u oblaku. VPC vam daje veću kontrolu nad načinom na koji vaši resursi komuniciraju, uz podsjećanje na izolaciju onoga što možete postići pokretanjem sistema u prostorijama.

Jednostavno
Lako kreirajte više VPC-ova preko naše kontrolne table, CLI-a i API-ja prilagođenog programerima. Automatski kreiramo VPC-ove za vaše resurse kada ne želite da prilagodite mrežne postavke.

Prilagodljivo
Konfigurirajte svoj VPC tako da zadovolji vaše precizne zahtjeve. Odredite raspon IP adresa za međusobno povezivanje druge mreže. Ili konfigurirajte zaštitne zidove za kontrolu ulaznog i izlaznog prometa.

Heading photo

Load Balancers

Kako vaše poslovanje raste i vaša aplikacija doživljava raznovrsniji promet, od vitalne je važnosti održavati isti nivo usluge. Zbog toga su aplikacije u oblaku obično izgrađene na distribuiranim arhitekturama koje su raširene. Oni su robusniji i lako podnose opterećenja. Kako bi se to osiguralo, skalabilnost postaje jedna od ključnih stvari za osiguravanje dostupnosti aplikacije. Jedan od osnovnih faktora za osiguravanje dostupnosti je upravo – load balancing. Uz QSS-ov Load Balancer, možete sigurno i automatski balansirati opterećenje vaše aplikacije u realnom vremenu, na nekoliko čvorova.

Heading photo

Cloud Firewall

Stvorite sigurno okruženje kako biste svoje servere zaštitili kontroliranjem prometa pomoću skupa unaprijed određenih pravila. Lako osigurajte svoju infrastrukturu i definirajte koje usluge su vidljive vašoj organizaciji. Cloud Firewall su besplatni i savršeni za scensku i proizvodnu implementaciju. Posjedovanje zaštitnog zida pomaže vam da budete sigurni od neovlaštenog pristupa vašim serverima. Sve u svemu, oni stvaraju siguran prostor za vas da obavljate svoje važne zadatke bez napada ili grube prisile. Ovo dokazuje da ako ostavite svoj server bez zaštitnog zida, svi vaši portovi će biti izloženi svijetu.

Cloud Firewall vam omogućava da kontrolišete saobraćaj na bilo kom dolaznom saobraćaju.

Sigurno po defaultu
Vi kontrolirate koji su portovi otvoreni i koji uređaji im mogu pristupiti. Bijela lista prema rasponu IP adresa, oznakama, kapljicama ili balansima opterećenja. Sve ostalo je blokirano zaštitnim zidovima u oblaku.

Ostale Compute usluge

Storage & Backup

Cloud Storage usluga uz pomoć cloud tehnologije omogućava korisniku pohranu podataka na resursima QSS-a. Podaci se spremaju u Data centrima QSS-a u skladu sa IT standardnima, kojima se lako pristupa i upravlja velikom brzinom. Visoko kapacitivni storage za velike količine podataka dostupan je putem QSS Cloud storage servisa, kojeg karakteriše ekonomičnost, visoka dostupnost i ukupna veličina pohrane podataka, koja se
može skalirati u zavisnosti od stvarnih potreba korisnika.

Managed Servisi

Dizajnirat ćemo i izgraditi rješenje koje osigurava da najbolje iskoristite svoje aplikacije, tako da možete ubrzati nove mogućnosti za svoje poslovanje.

Image placeholder

Ready to start the conversation?

Fill out the form to be connected to one of our experts.

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.