Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


USLUGE > CLOUD > STORAGE & BACKUP

Storage and Backup


Storage & Backup ponuda

Heading photo

QSS Cloud Storage

QSS Cloud Storage donosi sofisticiranost, pouzdanost i sigurnost daljinskom pohranjivanju podataka, aplikacija i servisa. Uz pomoć ovog novog Cloud servisa, našim klijentima je pružena mogućnost pohranjivanja kompleksnih aspekata njihove virtuelne i fizičke infrastrukture, kao što je backup ili replikacija aplikacija i podatkovnih sadržaja, pri maksimiziranoj sigurnosti postignutoj visokim nivoom enkripcije, te po minimiziranom i fleksibilnom trošku. S3 kompatibilni Cloud Storage omogućava korisniku da zadrži željeni vlastiti nivo kontrole, dok delegira ostatak u ruke profesionalaca. Zbog visokog nivoa kompatibilnosti koja dolazi sa implementacijom ovakvog Cloud Storagea, klijent nije obavezan odreći se preferiranih ili već implementiranih backup aplikacija, te može bezbjedno, virtuelno pohraniti iste na QSS Cloud Storage.
Neke od prednosti QSS Cloud Storage-a su:● Kompatibilnost sa najpriznatijim Backup softverima poput Veritas, Veeam ili IBM backup softwera● Kompatibilnost sa besplatnim i open-source Backup softverima● Fleksibilnost u transformaciji i transferu podataka i aplikacija u Cloud● Maksimalna sigurnost omogućena sofisticiranom enkripcijom● Niži troškovi● Lokalni data centri sa ISO-9001:2015 i ISO-27001:2013 TÜV-Nord njemačkim certifikatima za sisteme upravljanja sigurnošću i kvalitetom TÜV-Nord

Heading photo

BaaS

QSS pruža Backup-as-a-Service (BaaS) uslugu kroz Veritas NetBackup 8.0 - vodeću sigurnosnu platformu za korporativne korisnike, kojoj je povjerenje ukazalo 86% Global Fortune 500 kompanija.
Šta ovaj servis uključuje?
QSS Backup-as-a-Service uključuje Veritas licencu, prostor za sigurnosnu kopiju Vaših podataka sa retencijskim periodom od 7 dana, te pristup korisničkom self-service portalu.
Kako ovaj servis radi?
Tokom tzv. „backupa“ - kreiranja sigurnosne kopije podataka, klijent šalje podatke na server koji prema predefiniranim pravilima pravi tzv. „image“ datoteku. U bilo kojem trenutku, klijent je u mogućnosti da napravi tzv. „restore“, odnosno pristupi sigurnosnoj kopiji, te odabere datoteke koje želi povratiti nazad.
Visoke performanse, inteligentna automatizacija te centralizirano upravljanje putem jednostavnog interfejsa omogućuje da se ovo rješenje adaptira rastućim potrebama svih tipova kompanija. Od „flash“ uređaja do diskova i traka, Veritas NetBackup je moguće integrirati u svaki dio Vašeg „technology stack“ - a, te kontrolirati sve ove izvore iz jednog, centraliziranog interfejsa.
Kombinirajući kraljevske performanse sa inteligentnom politikom upravljanja, uz QSS-ovo BaaS rješenje, i najzahtjevniji klijenti će ostvariti svoj ciljani SLA. Nudimo Vam svjetsko rješenje za Vaše trenutne i buduće izazove, kako bi Vas ohrabrili da prihvaćate veće rizike, te da se razvijate brže znajući da su Vaši podaci sigurni sa nama. Na ovaj način Vam omogućujemo da kroz postojeću investiciju ubrzate Vaš proces digitalne transformacije, te da uspostavite pouzdane temelje za Vašu budućnost.
Individualni pristup
Fleksibilnost
Niži troškovi

Heading photo

Disaster Recovery

Efikasan disaster recovery plan je od neprocjenjive vrijednosti u slučaju katastrofe, a troškovi koji nastanu korištenjem ove usluge ne predstavljaju značajan teret za cjelokupan budžet kompanije. Pomoću drugih rješenja moguće je povratiti samo dijelove sistema, npr. dokumente, foldere i sl., dok QSS DraaS nudi potpunu funkcionalnost nakon nesreće, što uključuje i korištene aplikacije, i to sve online - putem QSS Clouda.● Sigurnost● Transparentnost ● Fleksibilnost ● Neprekidna podrška

Ostale Compute usluge

Networking

Naša VPS usluga Cloud Virtuelnog Privatnog Servera namijenjena korisnicima koji imaju potrebe za većom autonomijom i sigurnošću u odnosu na one koje pruža klasični web hosting. Uz TelPro VPS na raspolaganje dobijate sve željene resurse i potpunu kontrolu nad svojim serverom.

Managed Servisi

Dizajnirat ćemo i izgraditi rješenje koje osigurava da najbolje iskoristite svoje aplikacije, tako da možete ubrzati nove mogućnosti za svoje poslovanje.

Image placeholder

Ready to start the conversation?

Fill out the form to be connected to one of our experts.

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.