Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


USLUGE > CLOUD > MANAGED SERVISI

Managed servisi

Skup usluga mrežnog povezivanja lokacija korisnika sa Data Centrom QSS-a.

Managed usluge

Managed servisi usmereni su na podršku kompanijama kako bi najefikasnije iskoristile svoje IT potencijale i resurse za ostvarenje očekivanih poslovnih ciljeva. Kroz managed servise dobijate sigurnost da je vaš sistem u svakoj situaciji dostupan, efikasan, u skladu sa potrebama poslovanja, kao i da imate ekspertski savet i podršku uvek na raspolaganju.

Heading photo

Managed Kubernetes

Kubernetes® je jedan od najčešće korištenih alata za orkestraciju kontejnera na tržištu. Koriste ga kompanije svih veličina. Može se koristiti za implementaciju aplikacija, njihovo povećanje i povećanje otpornosti - čak i u hibridnim ili multi-cloud infrastrukturama.
Managed Kubernetes® rješenje se pokreće na QSS Cloudu. Sa našim Load balancers i dodatnim diskovima integriranim u njega, možete hostirati bilo koju vrstu radnog opterećenja na njemu s potpunom reverzibilnošću.
QSS stručnjaci postavljaju, hostuju, nadgledaju i održavaju u dobrim uslovima unutrašnje komponente rješenja. Na ovaj način možete se fokusirati na kontejnere i usluge povezane s vašim osnovnim poslom, dok izvlačite maksimum iz Kubernetes® ekosistema.

Heading photo

Managed Cloud

Osigurajte performanse, sigurnost i optimalne troškove na izabranoj public cloud platformi uz naše cloud servise. Naš tim stručnjaka upoznat je sa mogućnostima svih vodećih platformi i podržaće vas u implementaciji, upravljanju i optimizaciji vaše public cloud infrastrukture.
Public cloud postao je već uobičajeni deo infrastrukture kompanija svih veličina i delatnosti. Međutim njegova implementacija donosi mnogo nepoznanica i neophodnog prilagođavanja. Naš stim strunjaka upoznat je sa mogućnostima vodećih platformi – AWS, Azure, Google, Oracle i spremni su da vam predloze najbolje rešenje

Garantovana dostupnost i sigurnost vasih aplikacija 24×7
Sertifikovani inženjeri i rad u skladu sa najboljom praksom
Fokus na troskovnu efikasnost i optimizalnu iskorišćenost resursa
Agilnost i brzina rešavanja novih zahteva i izazova
Sigurnost i bezbednost vaših podataka na cloud-u

Prednosti
Povećanje efikasnosti
Migriranje i upravljanje cloud okruženjem može biti izazaovno i skupo. Mi preuzimamo odogovornost za upravljanje vašom infrastrukturom kako bi ste vi imali više vremena da se fokusirate na inovacije i strateške inicijative.

Iskustvo i ekspertiza
Primenjujemo iskustvo stečeno kroz više od 40 public cloud projekata kako bi vam omogućili da efikasno primenite prednosti izabranih platformi i integrišete ih sa postojećom infrastrukturom. Naši sertifikovani inženjeri pružaju podršku u bilo kom delu vašeg cloud putovanja.

Optimizacija troškova
Troškovna efikasost bitan je aspekt uspešne implementacije. Zato naš tim redovno prati i optimizuje vaše cloud okruženje kako biste ostvarili i željene finansijske ciljeve.

Multicloud iskustvo
Kao istaknuti partner 3 vodeća public cloud provajdera pomažemo vam da ubrzate i automatizujete vaše operacije primenom private, public, hibridnog ili multicloud modela.

Heading photo

Managed Hosting

Managed hosting usluga podrazumeva da mi preuzimamo punu odgovornost za operativnost sajta, a kroz tesnu saradnju sa razvojnim timovima osiguravamo njegovo besprekorno funkcionisanje.
Usluga obuhvata:
Upravljanje resursima i infrastrukturomAdministracija sistema i softvera i redovna kontrola sigurnostiKonsalting i podrška programerskim timovima na optimizaciji CMSKonsalting i podrška u domenu dizajna sistema24×7 nadgledanje i ekspertska podrškaNajam visokodostupne DNS infrastruktureMigracije i testiranja
Prednosti
Preuzimanje pune odgovornosti
Preuzimanjem pune odgovornosti za funkcionisanje i dosptupnost sistema, garantujemo klijentima dostupnost, sigurnost i stalnu podršku. Ovakvo rešenje umanjuje potrebna ulaganja u infrastrukturu i održavanje, ali i obezbeđuje dodatnu prednost i fleksibilnost prilikom nadogradnje potrebnih resursa.

Tehnološka izvrsnost
Našu prednost čini kombinacija vrhunske opreme u koju stalno ulažemo i izuzetno iskusnog ekspertskog tima. Oprema se nalazi u tri Tier 3 data centra u Beogradu (povezani redudantnim 10GbE linkovima), a odlikuje se superiornim hardverom ( Fujitsu, Cisco, NetApp,HP) i softverom (Microsoft, Oracle, Citrix, Vmware, Redhat), peering-om sa svim većim provajderima, 24/7 nadgledanjem svih uređaja i servisa i lokalnom podrškom.

Rešenje krojeno prema potrebama
Sva naša rešenja su krojena u skladu sa definisanim planovima, mogućnostima i potrebama klijenata. Visoka dostupnost je cilj koji uvek isporučujemo a do najboljeg rešenja dolazimo uz blisku saradnju sa razvojnim timovima. Kontinuiran rad na optimizaciji kao i zajednički napor pri pronalaženju uzroka problema, garantuju da će dostupnost, sigurnost i performanse sistema biti obezbeđene.

Ostale Compute usluge

Networking

Naša VPS usluga Cloud Virtuelnog Privatnog Servera namijenjena korisnicima koji imaju potrebe za većom autonomijom i sigurnošću u odnosu na one koje pruža klasični web hosting. Uz TelPro VPS na raspolaganje dobijate sve željene resurse i potpunu kontrolu nad svojim serverom.

Storage & Backup

Cloud Storage usluga uz pomoć cloud tehnologije omogućava korisniku pohranu podataka na resursima QSS-a. Podaci se spremaju u Data centrima QSS-a u skladu sa IT standardnima, kojima se lako pristupa i upravlja velikom brzinom. Visoko kapacitivni storage za velike količine podataka dostupan je putem QSS Cloud storage servisa, kojeg karakteriše ekonomičnost, visoka dostupnost i ukupna veličina pohrane podataka, koja se
može skalirati u zavisnosti od stvarnih potreba korisnika.

Managed Servisi

Dizajnirat ćemo i izgraditi rješenje koje osigurava da najbolje iskoristite svoje aplikacije, tako da možete ubrzati nove mogućnosti za svoje poslovanje.

Image placeholder

Ready to start the conversation?

Fill out the form to be connected to one of our experts.

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.