Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


Image placeholder

CLOUD > MIGRACIJA U CLOUD

Ostvarite dodatnu vrijednost Cloud-a.

Naši stručnjaci za migracije vam mogu pomoći da uspješno migrirate sve vaše podatke u Cloud - tako da možete ubrzati svoju inovaciju.

Data Lakes

U vreme intenzivne digitalizacije poslovanja, sve veći broj kompanija se suočava sa izazovom kako uspešno staviti u funkciju poslovanja velike količine prikupljenih podataka. Tradicionalni pristupi više nisu adekvatni da efikasno prikupljaju, čuvaju, integrišu i obrađuju ove podatke. Data servisi pružaju kompanijama dodatnu vrednost kroz analizu podataka, automatizaciju marketinških, poslovnih akcija, situacionu i prediktivnu analitiku, detekciju anomalija, prediktivno održavanje.

Use cases

Heading photo

Enhance your customer experience.

Data lake predstavlja jedno mesto na kome se centralizuju svi kompanijski podaci, struktuirani i nestruktuirani, dobijeni iz različitih izvora u jednu logičnu platformu. Ta platforma postaje osnova za upravljanje velikim količinama podataka na konzistentan, brz, efikasan i fleksibilan način. Ovaj koncept postaje svojevrsni sinonim modernog skladišta podataka.
Izazovi sa kojima se kompanije susreću pri upravljanju podacima
Kao rezultat toga, Data lake vam omogućava da dobijete pouzdane informacije u svakom trenutku u cilju donošenja optimalnih poslovnih odluka iz strukturno i prostorno raznovrsnih izvora podataka.
Naši stručnjaci, svojim tehničkim i ekspertskim znanjima, omogući će vam da uspešno implementirate odgovarajuće Data lake rešenje i stvorite moderno skladište podataka. Na taj način omogućičete vašem poslovanju da analizirate i pretvorite vaše podatke u neprocenjive informacije za uspešnije upravljanje poslovanjem.
prepoznat kao pouzdan stručni partner i pionir ovih prostora u Data lake oblasti. Kao nov koncept i poseban sistem skladištenja, Data lake krije ogroman poslovni potencijal. Mainstream vam omogućava da, sa stručnim data saradnicima, osmislite, razmotrite, implementirate i održavate vaš Data lake u sigurnom cloud okruženju i uz stalnu podršku ekspertskog tima

Heading photo

Prednosti

Fleksibilnost

Data Lake vam omogućava da prikupljate velike količine podataka iz različitih izvora, i da te podatke čuvate u neobrađenoj formi i bez predefinisane strukture. Na ovaj način svi podacima se može pristupiti u različite svrhe, brže ih je i lakše obraditi, i oni postaju osnova na koju se primenjuje napredna analitika i dalje poslovne odluke.

Analitika

Data lake omogućava različitim stručnjacima iz vaše kompanije da imaju pristup većem obimu podataka, u relanom vremenu, i da im pristupaju i koriste na način koji je najprikladniji za njihove potrebe. Na ovaj način lideri u kompanijama su dodatno osnaženi da pronadju, identifikuju i reaguju na prilike u cilju bržeg rasta, donošenja boljih poslovnih odluka i povećanja efikasnosti poslovanja

Osnova za AI

Vaš data lake može biti osnova za eksperimentisanje i implementaciju naprednih alata anlitike i sve više korišćenih tehnologija veštačke inteligencije. Primena ovih naprednih tehnolgija može značajno doprineti konkurentnosti, inovativnosti i efikasnosti vašeg poslovanja

Lakše korišćenje

Data lake omogućava različitim delovima organizacije rade sa podacima na način koji njima odgovara i koji im daje najbolje rezultate. Takođe omogućava im manju zavisnost od IT tima u realizaciji različitih potrebnih analiza, brže donošenje odluka, kao i bolju razmenu i integraciju informacija među timovima.

Sigurnost i usaglašenost

Dobro osmišljenim rešenjem za vaš Data lake, možete obezbediti veću sigurnost vaših podataka kao i usaglašenost sa neophodnim standardima i zahtevima

Heading photo

Increase budget accuracy

Naš pristup implementacije zasnovan je na strukturiranom procesu i saradnji multidisciplinarnih timova saradnika koji garantuje najbolje rezultate. Mainstream infrastruktura podržava klijente koji se opredele za Data Lake, oslanjajući se prvenstveno na tehnologije poput Kafke, Sparka, Kasandre.

Heading photo

Data lake za Mainstream-ov prediktivni monitoring sistem

Izabrali smo Data lake kao podršku projektu izrade prediktivnog monitoring sistema koji će predviđati opterećenja našeg sistema bolje od ljudskog faktora, a koji će potom moći sam da donese odluke kako da ga optimizuje.
Kako smo realizovali ovaj projekat?
Korišćeni su napredni alati za pravlojenje Data lake-a i mašinsko učenje kao što su Kafka, Kasandra, Spark, ali i Enterprise cloud za skladištenje podataka i operacija Data lake-a.

Data lake u cloud-u

Data lake je koncept čije je idelano hosting okruženje upravo cloud. Cloud tehnologija sa svojim prednostima skalabilnosti, performansama, dostupnošću, sigurnošću i troškovnom isplativosti upravo predstavlja idealnu osnovu za vaš Data lake.

Mainstream Enterprise Cloud platforma nastala je iz desetogodišnjeg iskustva hostovanja kompleksnih i naprednih sistema. Predstavlja efikasno i sigurno rešenje za poslovne korisnike koje omogućava pouzdano izmeštanje infrastrukture u cloud okruženje. Platforma je namenjena onima koji žele da povećaju produktivnost, efikasnost i sigurnost poslovanja svojih kompanija. Upravo današnje potrebe za boljom i bržom obradom velikih količina podataka, su jedan od glavnih motiva za kompanije da razmotre i iskoriste cloud tehnologiju.
Mainstream je prepoznat kao pouzdan stručni partner i pionir ovih prostora u Data lake oblasti. Kao nov koncept i poseban sistem skladištenja, Data lake krije ogroman poslovni potencijal. Mainstream vam omogućava da, sa stručnim data saradnicima, osmislite, razmotrite, implementirate i održavate vaš Data lake u sigurnom cloud okruženju i uz stalnu podršku ekspertskog tima

  • Read more

    Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.
    We are devoted to creating unique and innovative solutions along with the high-quality supporting services. Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.

Our results

We are a young company yet, but we expand our reach continuously and grow at a steady pace.

2014

We celebrate our 50th customer

2015

Launching 5 new products for business goals

2016

New Company of the Year nominee

2017

New office in Europe

Zašto da inovirate s nama?

Digital transformation

QSS regularly introduces new processes, services, and products to affect positive change in our business, improving our existing methods, creating new value, and boosting growth and productivity.

QSS Cloud infrastructure

We offer a broad spectrum of services that can be hosted in our Cloud, user’s infrastructure or Hybrid Cloud. Such an end-to-end solution can meet all demands of different users. 

Trusted global partnerships

Our leading position was secured through strong, long-term partnerships with some of the global leaders. QSS is a partner with leading IT companies such as Microsoft, Cisco, IBM, RedHat, Oracle, VMware, FalconStor, Symantec, Check Point, and many more. 

Quality and regulation

Our security mechanisms are based on recognized norms and the highest standards: ISO 27001 and ISO 27017. Security clearance according to EU/NATO standards

Regulation compliance

We operate on the basis of BiH and European law and ensure full regulatory compliance. Respecting fully GDPR and other privacy data regulations.