Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


Secure Data Centers @ Sarajevo, BiH


+387 33 563-000


QSS Secure Cloud

Sigurno
Napredno
Skalabilno

rješenje za sigurnu pohranu podataka, oporavak od katastrofe i obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja.

Kada je sigurnost vašeg IT okruženja i podataka u pitanju, potreban vam je pouzdan partner koji vas može brzo i efikasno zaštititi. Pružamo sigurnosne usluge u oblaku koje štite od prijetnji i pomažu da vaši podaci ostanu dostupni i sigurni. 

Illustration
Illustration
Illustration

Zašto Secure Cloud?

Svi vaši važni podaci zaštićeni su od prijetnji kroz napredno upravljanje sigurnošću i infrastrukturom. Osiguravamo da se cijeli IT sistem vaše kompanije nadzire 24/7, 365 dana u godini, tako da se možete koncentrirati na obavljanje svakodnevnih poslovnih obaveza. Jedno rješenje integrira backup, disaster recovery, najmoderniju sigurnosnu zaštitu protiv malware-a i ransomware-a, udaljeni pristup i sigurnosne alate i to bilo da se vaša infrastruktura nalazi kod vas ili u Cloud-u.

Backup i Disaster Recovery

Brz i pouzdan oporavak aplikacija, sistema i podataka sa forenzičkim funkcionalnostima.

Antimalware i Antivirus

Potpuna zaštita slijedeće generacije podržana umjetnom inteligencijom od malicioznih programa, manipuliranog sadržaja i kontaminiranih backupa.

265 Infrastructure

Upravljanje sigurnošću i infrastrukturom

Remote Desktop i podrška, sigurnosna analiza i patchiranje, zdravlje diskova, inventarizacija.

Način rada Secure Cloud-a

Integracija zaštite podataka i cyber-sigurnosti zasnovana na AI

Illustration

Prevencija

Pametni planovi zaštite zasnovani na Cloud SOC upozorenjima o prijetnjama

Illustration

Detekcija

Otkrivanje prijetnji i analiza ponašanja zasnovano na AI/ML-u

Illustration

Odgovor

Odgovor na napad s potpunom vidljivošću na endpoint-u uz pomoć umjetne inteligencije

Illustration

Oporavak

Otklanjanje napada bez gubitka podataka i sa integrisanim patchevima

Illustration

Forenzika

Brze i precizne istrage sa forenzičkim rezervnim kopijama

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Kontaktirajte nas